Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

17 III; 14,17,21,24 IV; 19,26 V 2018 - Cykl szkoleń dotyczący tematyki "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej"

 

 

 


Cykl szkoleń dotyczący tematyki


Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w szkole ogólnodostępnej 

Priorytet Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

 

TYUŁ SZKOLENIA

CELE

FORMA ZAJĘĆ

WSTĘPNE
 TERMINY

KIEROWNIK
FORMY

 

LICZBA GODZIN

Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego na podstawie dokumentacji diagnostycznej ucznia

Kształtowanie umiejętności konstruowania indywidualnych programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Odniesienia do: wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, metod, form
i środków oraz oceny efektywności podjętych działań

Warsztaty

8 godz.

17.03.2018

K. Szczepkowska

Zapisz się

21.04.2018

E. Wojdyło   

Zapisz się

19.05.2018

K. Szczepkowska

Rekrutacja zakończona

Zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój ucznia ze specjalnymi potrzebami

Przegląd wybranych metod wykorzystywanych w pracy rewalidacyjnej. Tworzenie indywidualnego programu dla ucznia ze specjalnymi potrzebami.

Warsztaty

8 godz.

14.04.2018

B.Dubińska

Zapisz się

17.04.2018
24.04.17

U. Gosk

Zapisz się

Budowanie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – praktyczne rozwiązania

Rola nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. Kształtowanie umiejętności tworzenia nowatorskich rozwiązań w praktyce funkcjonowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w placówkach.

Warsztaty

8 godz.

14.04.2018

K.Szczepkowska 

Zapisz się

26.05.2018

K.Szczepkowska 

Zapisz się

Nietolerancja
i dyskryminacja w życiu szkolnym

Rozpoznawania dyskryminacji w szkole. Reagowanie na zachowania dyskryminujące
i zjawiska nietolerancji w szkole w aspekcie indywidualnym jak i na gruncie klasy

Kurs doskonalący

10 godz.

19.05.2018

B. Rola
B. Czyżewska 

Rekrutacja zakończona