Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Organizacja wspomagania

wspomaganie-bez  tla

 

 

Wspomaganie szkół/placówek, to

przechodzenie od okazjonalnych, jednorazowych, niepowiązanych ze sobą form pomocy, do kompleksowego świadczenia usług na rzecz szkoły jako całości.

 

Wspomaganie pracy szkoły w prawie oświatowym - obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 i Nr 218, poz. 1701) z póź. zmian.

 

16. 1. Publiczne placówki doskonalenia realizują zadania obowiązkowe w szczególności przez: organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 15 ust. innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:

  1. pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  2. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  3. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  4. wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

 Podstawowe założenia systemu wspomagania

 

podstawowe zalozenia

 

 

Etapy wspomagania


etapy wspomagania