Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

 logowspomaganienowe

 

 

 

Proponowana tematyka szkoleń rad pedagogicznych

 

Temat Liczba
godzin
Kierownik szkolenia
Metody nauczania kształtujące umiejętność myślenia przyczynowo skutkowego 5

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Programy nauczania – wybór i realizacja zgodnie z nową podstawą programową 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jak skutecznie planować i realizować wymagania edukacyjne zgodnie z nową podstawą programową 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Metody stymulujące aktywność uczniów podczas lekcji 10 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela 4 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prawo oświatowe w praktyce szkolnej 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Monitorowanie realizacji podstaw programowych kształcenia w zawodach z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 10 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Organizowanie praktyk zawodowych w zawodzie Technik usług fryzjerskich lub Technik informatyk   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami – komunikacja sprzyjająca współpracy 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ocena efektywności pomocy udzielanej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kluczowe kompetencje nauczycieli edukacji włączającej 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podstawa programowa z wychowania fizycznego – planowanie i organizacja „zajęć do wyboru” 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konstruowanie programu nauczania  wychowania fizycznego 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Metoda projektu w wychowaniu fizycznym 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tworzenie przedmiotowego systemu oceniania w wychowaniu fizycznym 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Edukacja zdrowotna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej 10 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pierwsza pomoc przedmedyczna 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ruch w edukacji małego dziecka 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prowokacyjne zachowania uczniów – skuteczne sposoby reagowania 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gry i zabawy ruchowe – elementy pedagogiki zabawy w pracy z grupą
w świetlicy, w internacie.
5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kryzys. Szybkie reagowanie. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  w sytuacjach trudnych. 10 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych. 10 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewaluacja wewnętrzna szkoły/placówki oświatowej 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CLIL w nauczaniu dwujęzycznym 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kształcenie myślenia matematycznego w szkole podstawowej 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Matematyczne projekty 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kształcenie rozumowania i argumentowania na lekcjach matematyki w szkole podstawowej
5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Edukacyjna Wartość Dodana 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wieloaspektowa analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zabawy i gry manipulacyjno – konstrukcyjne 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jak oceniać, aby dobrze uczyć ? - ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Obserwacja pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i szczególnych uzdolnień 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zabawy i gry matematyczne 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Obserwacja pedagogiczna w wychowaniu przedszkolnym zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gry i zabawy językowe rozwijające umiejętności komunikacyjne dziecka 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przedszkolak w świecie pojęć matematycznych 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Techniki aktywizujące myślenie dziecka – TOC 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Terapia ręki - wspomaganie rozwoju dziecka 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Muzyka i ruch dla smyka - zabawy muzyczno ruchowe w pracy z dzieckiem we wczesnej edukacji 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Autoprezentacja w pracy nauczyciela w kontakcie z uczniami i rodzicami 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dzieci z Zespołem Tourette'a w szkole - co nauczyciel wiedzieć powinien? 4 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cyberprzemoc - problematyka przemocy rówieśniczej w cyberprzestrzeni. 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bezpieczne dzieci w sieci 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cyfrowy piórnik współczesnego nauczyciela. 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Otwarte Zasoby Edukacyjne i prawo autorskie w pracy nauczyciela. 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Co w sieci piszczy? Zasoby internetowe dla potrzeb edukacji wczesnoszkolnej. 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Co w sieci piszczy? Zasoby internetowe dla potrzeb wychowania przedszkolnego. 5 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jak sobie radzić z sytuacjami, na które nie ma rady? O konfliktach w szkole 6 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja zwrotna  i aktywne słuchanie w pracy nauczyciela – ćwiczenia. 6 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krytyka – jak sobie z nią  radzić ? 6 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inteligencja emocjonalna jako podstawa działań wychowawczych w placówce 6 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych z wykorzystaniem narzędzi TIK 6 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inne   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.