Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

 

 halina olbrys

Halina Olbryś

Magister matematyki (Uniwersytet Warszawski) z pierwszym stopniem specjalizacji zawodowej. Ukończone studia podyplomowe -Organizacja i zarządzanie oświatą. Dyplomowana nauczycielka matematyki i wychowawczyni w szkołach ponadgimnazjalnych.
Od 2000 roku doradczyni metodyczna.
Ekspertka MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminatorka i weryfikatorka egzaminu maturalnego. Od 2010 r. członkini Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej. Współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Centralną Komisją Egzaminacyjną, Instytutem Badań Edukacyjnych i wydziałami matematycznymi wyższych uczelni. Organizatorka konkursów matematycznych, wykładów i warsztatów metodycznych. We współpracy z MSCDN w Warszawie prowadziła szkolenia dla nauczycieli województwa mazowieckiego w ramach projektów:

  • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela,
  • Podstawa programowa a praktyka szkolna.
  • Reforma programowa MEN.

Specjalizuje się w zakresie:

  • analizy ilościowej i jakościowej wyników egzaminów zewnętrznych.
  • edukacyjnej Wartości Dodanej.
  • autoewaluacji pracy nauczyciela
  • wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego
  • zastosowania aktywizujących metod nauczania w pracy dydaktycznej nauczyciela.
  • awansu zawodowego nauczycieli.