MSCDN Wydział w Warszawie, ul.Świętojerska 9, 00-240 Warszawa - Kalina Sobczyńska
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

 

 

Kalina Sobczyńska

nauczycielka dyplomowana języka polskiego, pracuje w Gimnazjum nr 1 w Piastowie, doradczyni metodyczna języka polskiego od 2000 roku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy egzaminatora oraz przewodniczącej zespołu egzaminatorów OKE w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. Autorka publikacji metodycznych  w prasie oświatowej i na edukacyjnych stronach internetowych, m.in. na temat edukacji regionalnej i ortografii. Posiada doświadczenie w pracy warsztatowej z nauczycielami; współorganizatorka ogólnopolskich konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, m. in. w zakresie programów i podręczników do j. polskiego.. Zorganizowała  i przeprowadziła wielu edycji międzygminnego, a później wojewódzkiego konkursu ortograficznego „Ortografia na medal” oraz wielu ogólnopolskich konkursów krasomówczych.

Współpracuje z różnymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty i kultury, m. in. z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Organizatorka i współautorka projektów edukacyjnych, w ostatnich latach Piastowskiego Słownika Biograficznego oraz Miejskiego Dyktanda „Gżegżółka”.