Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

 

Zofia Zawadzka

ZZawadzka

 

Absolwentka Wydziału Teologicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dyplom magistra teologii uzyskała w 1988 r. Dyplom kanoniczny licencjata teologii uzyskała w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Teologii Apostolstwa, w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1999 r. W 2000 r. ukończyła studia doktoranckie w Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego. Od 1998 r. przez 11 lat pełniła funkcję nauczyciela akademickiego w Papieskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy katechetycznej .

 

 

ZZawadzka1

 

 

Autorka stałej szpalty dziennikarskiej w pallotyńskim czasopiśmie dla młodzieży „Być sobą” pt.: Pytania o Boga.  Do dziś publikuje tomiki wierszy i jej artykuły  ukazują się w różnych czasopismach i książkach.
Od 2005 r. jest doradcą metodycznym ds. religii w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Pisze konspekty katechetyczne  dla szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

Współpracuje z :
•    Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
•    MSCDN Wydział w Warszawie                   
•    Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego /szkołami, poradniami /
•    Centrum Myśli Jana Pawła II
•    Kuratorium Oświaty w Warszawie
•    Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bramkach
•    Polonią ze Wschodu
•    Centrum Kultury w Błoniu
•    Biblioteką Pedagogiczną w Błoniu,
•    Czytelnią Naukową nr VII w Warszawie
•   Nauczycielami, doradcami metodycznymi i konsultantami,  szkołami, parafiami, środowiskiem lokalnym, twórcami, wydawnictwami,  dziennikarzami, stowarzyszeniami ... (opiniowanie , drukowanie konspektów katechez, artykułów, tomików własnej poezji, organizowanie szkoleń rad pedagogicznych, lekcji otwartych, warsztatów dla nauczycieli, wieczorów autorskich otwierających słuchaczy na poezję  i inne wartości – zachęcających słuchaczy do odnajdywania talentów w sobie ,  oddziaływanie na rozwój intelektualny i  formacyjny katechetów, rodziców i uczniów,  tworzenie konkursów kuratoryjnych, występów artystycznych z młodzieżą w środowisku lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej...)