Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

„Akademia Wiedzy o Społeczeństwie” - "Wybory Polaków"

 

 

Za nami drugie spotkanie w ramach projektu

 

„Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”.

 

W dniach 23 – 24 marca 2018 r. odbyły się w MSCDN Wydział w Warszawie dwudniowe warsztaty dedykowane praktyce kampanii wyborczej i wyborów. Tym razem temat przewodni II edycji projektu to „Wybory Polaków” analizowany był pod względem praktyki działań w czasie kampanii wyborczej i pełnienia funkcji samorządowych. Perspektywę samorządu powiatowego przedstawił Wicestarosta Powiatu Legionowskiego dr Jerzy Zaborowski, samorządu gminnego Jacek Kosmala – Burmistrz Miasta Nidzica, a specyfikę pracy samorządowej w Warszawie Krzysztof Strzałkowski – Burmistrz Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy.


Spotkania z przedstawicielami władz samorządowych pozwoliły na poznanie kuluarów kampanii wyborczej. Uczestnicy mogli usłyszeć o podstawowych zasadach przygotowań do wyborów, komunikowania się z wyborcami w jej trakcie, ale również w czasie sprawowania funkcji. Tę część zajęć można podsumować stwierdzeniem „kampania wyborcza trwa cały czas” – również w trakcie pełnienia funkcji samorządowych, a decyzję o kandydowaniu należy podejmować bardzo świadomie będąc wszechstronnie przygotowanym do pracy na rzecz społeczności lokalnej.


Kolejna część warsztatów poświęcona była prowadzeniu kampanii wyborczych do samorządu terytorialnego w świetle zmian ordynacji wyborczej. Poprowadził ją dr Bartłomiej Biskup z Instytutu Nauk Politycznych UW. Uczestnicy zagłębili się w kolejne elementy budowania strategii wyborczej. Praktyczny wymiar warsztatów niewątpliwie przełoży się na kształcenie uczniów i doskonalenia ich kompetencji obywatelskich.

 

 


Kolejna aktywność zaplanowana w projekcie to seminarium pt.

„Wybory Polaków w wymiarze polityczno-ustrojowym”,

które odbędzie się 26 kwietnia 2018 r., Jako prowadzących wykłady zadeklarowali się m.in. dr hab. Tomasz Słomka, dr Błażej Poboży, dr Marcin Tobiasz oraz dr hab. Anna Wierzchowska.

Zapisy na seminarium możliwe są tylko przez stronę Wydziału w Warszawie, http://www.warszawa.mscdn.pl/

Oferta będzie dostępna w dziale „oferta bieżąca”. Zapraszamy

 

 

 

 

6 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze z zaplanowanych w projekcie „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie” seminariów. Temat przewodni II edycji projektu to

 

„Wybory Polaków”.

 

Dlatego proponowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego formy doskonalenia nauczycieli dotyczą w tej edycji różnych wymiarów związanych z wyborami dokonywanymi przez Polaków.

Seminarium otworzyły dyrektor Instytutu Nauk Politycznych dr hab. Ewa Marciniak i Katarzyna Koszewska kierownik MSCDN Wydział w Warszawie.
Podczas pierwszego seminarium wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego: dr Anna Materska-Sosnowska, dr Małgorzata Kaczorowska i dr hab. Tomasz Kownacki wprowadzili uczestników w tajniki prawa wyborczego, kampanii wyborczej oraz zachowań elektoratu w Polsce.

Seminarium rozpoczęła dr Anna Materska – Sosnowska. Wykład pod tytułem „Systemy wyborcze – każdy głos się liczy” pozwolił uczestnikom na znalezienie odpowiedzi na pytania:, co to znaczy system wyborczy?, Jakie wybory spełniają standardy demokratyczne? Jakie są rodziny systemów wyborczych? Duże zainteresowanie wzbudziły dwie omawiane metody (metoda D’Hondta i metoda Sainte-Laguë) stosowane do podziału mandatów podczas wyborów. Tę część spotkania można podsumować stwierdzeniem, „Kto ordynacją wojuje od ordynacji ginie”.


Wykład dr Małgorzaty Kaczorowskiej zdominowały informacje o alternatywnych sposobach głosowania. Głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, głosowanie przy wykorzystaniu mobilnej urny wyborczej oraz głosowanie elektroniczne tzw. e-voting zostały zaprezentowane z perspektywy aktualnych w Polsce przepisów prawa wyborczego, wad i zalet oraz badań dotyczących stosunku Polaków do alternatywnych sposobów głosowania. Hasłem przewodnim wykładu może być stwierdzenie „Polacy lubią oddawać głos w formule klasycznej”.


Na zakończenie seminarium dr hab. Tomasz Kownacki przypominając kompetencje Parlamentu Europejskiego (m.in. legislacyjna, budżetowa, kontrolna), omawiając zasady funkcjonowania frakcji parlamentarnych w PE przedstawił rolę i znaczenie wyborów europejskich dla Polski. Znaczenie to uczestnicy seminarium mogli zidentyfikować analizując wspólnie z wykładowcą, rolę Parlamentu Europejskiego, czym się zajmuje, ilu eurodeputowanych reprezentuje Polskę oraz pozostałe kraje Unii. Jako refleksję po wykładzie uczestnicy seminarium mogli zadać sobie pytanie:, „Dlaczego wybory europejskie są tymi wyborami, które mają tak niską frekwencję wyborczą?”

Całość spotkania moderował dr hab. Tomasz Słomka.

Kolejna aktywność zaplanowana w projekcie to warsztaty. Odbędą się w dniach 23 – 24 marca 2018 r. i będą poświęcone praktyce wyborczej – co kandydat wiedzieć powinien? Zapisy na warsztaty możliwe są tylko przez stronę Wydziału w Warszawie, http://www.warszawa.mscdn.pl/

Oferta będzie dostępna w dziale „oferta bieżąca”. Zapraszamy