Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

28-02-2018 - Fotorelacja z konferencji: Różne spojrzenia na zadawanie prac domowych uczniom - potrzeba czy nawyk?

 

 

 

W dniu 28 lutego 2018 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbyła się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli pod tytułem:

 

RÓŻNE SPOJRZENIA NA ZADAWANIE PRAC DOMOWYCH UCZNIOM-
POTRZEBA CZY NAWYK?

 

Konferencja została zorganizowana przez MSCDN we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

Celem konferencji była prezentacja różnych stanowisk wobec uczniowskich prac domowych oraz podniesienie świadomości nauczycieli w aspekcie efektywnego planowania pracy dydaktycznej.
Konferencje otworzyła p. Aurelia Michałowska-Mazowiecki Kurator Oświaty oraz pani
Teresa Makulska dyrektor MSDN ds. edukacyjnych

Konferencja miała formę wykładów, połączonych z możliwością zadawania pytań do prelegentów. W ramach konferencji skoncentrowano się na kilku blokach tematycznych:

  • Zadawanie prac domowych uczniom w aspekcie praw dziecka – Dorota Zawadzka, społeczny doradca Rzecznika Prawa Dziecka
  • Problematyka prac domowych w świetle badań-– dr Michał Sitek, pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych
  • Zyski i straty wynikające z zadawania prac domowych w szkole podstawowej w kontekście możliwości rozwojowych 10-13 latków a aspiracje rodziców – dr Aleksandra Piotrowska, pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
  • Konstruktywne przykłady prac domowych z uwzględnieniem specyfiki przedmiotowej
  • edukacja polonistyczna– Teresa Zawisza- Chlebowska nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 6 w Sochaczewie
  • edukacja matematyczno-przyrodnicza– Mirosław Łoś, doradca metodyczny MSCDN Wydział w Warszawie
  • Propozycje optymalnego rozwiązania w zakresie zadawania prac domowych i ich oceniania z perspektywy organizacji pracy szkoły i procesu dydaktycznego
  • Wioletta Krzyżanowska, dyrektor SP nr 323, Warszawa, ul. Hirszfelda
  • Jarosław Pytlak, dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie

Przebieg konferencji koordynowała z ramienia MSCDN dr Ewa Pyłka-Gutowska, a moderowały przebieg dyskusji Beata Wąsowska-Narojczyk, Maria Kazimierska i Marta Choroszczyńska konsultanci MSCDN Warszawa


Konferencja była bardzo udana, uczestnicy otrzymali streszczenia wystąpień, a na stronie internetowej MSCDN zostały zamieszczone niektóre prezentacje.