Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

III Edycja Międzydzielnicowego KonkursuMatematyczno – Sportowego „Matematyka na Mecie”

 

 

 

 

III Edycja Międzydzielnicowego KonkursuMatematyczno – Sportowego„Matematyka na Mecie”

 


22 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie odbyła się gala finałowa III edycji Międzydzielnicowego Konkursu Matematyczno- Sportowego „Matematyka na mecie”.
Honorowy patronat nad konkursem objęli Mazowiecki Kurator Oświaty (nr 14/18/P) oraz Burmistrz Dzielnicy Praga – Północ.

Opiekę merytoryczną sprawowała Pani Beata Wąsowska - Narojczyk - nauczyciel konsultant ds. edukacji matematycznej MSCDN wydział w Warszawie.

Autorkami konkursu są Pani Kamila Piętak, Pani Hanna Sawicka i Pani Małgorzata Zaroń – nauczycielki w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu zgodnie z zasadami fair-play.

Przebieg konkursu:

 1. Pierwszy etap - szkolny odbył się 15 marca 2018 r. w szkołach zgłoszonych do konkursu.
  • Uczniowie, przez 60 minut, zmagali się z zadaniami matematycznymi.
 2. Drugi etap – międzydzielnicowy (finał) odbył się 24 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 50.
  1. Zmagania finałowe składały się z dwóch części: 
   • indywidualnej;
   • zespołowej.

W pierwszej części uczniowie, przez 60 minut, zmagali się z ciekawymi zadaniami matematycznymi, zaś w drugiej części znakomicie poradzili sobie z konkurencjami łączącymi umiejętności sportowe i matematyczne.


Konkurs uzyskał dotację mFundacji, wspierającej ciekawe inicjatywy matematyczne.