Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

13 XII 2017 - Konferencja "UCZEŃ ze SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI w SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ" - fotorelacja

 

 

W dniu 13 grudnia 2017 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbyła się konferencja dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami pod tytułem

 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w szkole ogólnodostępnej

 Konferencja została zorganizowana przez MSCDN we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty

Celem konferencji było przedstawienie prawnych rozwiązań i promowanie dobrych praktyk sprzyjających organizacji kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych.
Konferencja miała formę wykładów, połączonych z możliwością zadawania pytań. W ramach konferencji skoncentrowano się na kilku blokach tematycznych:

  1. Wykład wprowadzający nt. „Zadania edukacji włączającej w zreformowanej szkole” -  prof. Grzegorz Szumski Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  2. Działania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych realizujących edukację włączającą wynikające z przepisów prawa -  Krystyna  Mucha  Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie
  3. Podstawy prawne przeprowadzania w przedszkolu i szkole wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i ucznia oraz opracowywania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego  - Agnieszka Woroniecka – Borowska Wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie
  4. Diagnoza funkcjonalna indywidualnych potrzeb i możliwości posychofizycznych dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz opracowywanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego - dr Beata Rola  konsultantka ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego MSCDN
  5. Podstawy prawne organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  oraz praktyczne rozwiązania  - dr Agnieszka Woroniecka – Borowska Wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przebieg konferencji koordynowała z ramienia MSCDN dr Beata Rola
Konferencja cieszyła się dużym Oprócz  prezentacji tematycznych, które zostały udostępnione na platformie moodle, uczestnicy otrzymali ofertę szkoleń związanych z tematyką konferencji. Wstępna ewaluacja przeprowadzona w trakcie konferencji, wskazała na fakt, iż mimo dużej wiedzy na temat nowych regulacji prawnych uczestnicy uzupełnili informacje i rozwiązali wiele wątpliwości. Mamy więc nadzieję iż konferencja, okazała się  przydatna w procesie kształtcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
Ścieżka dostępu do materiałów:
1.    [Otwórz platformę moodle]  a nastepnie wybierz katalog [MSCDN wydział w Warszawie]
2.    Zaloguj się jako Gość
3.    Skorzystaj z [materiałów dla wszystkich]