Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

 

 

 

 

logomko                                                 MSCDN logo bez tla

 

 

Granty MKO 2018

 

 

Szkolenia na zamówienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych 2018 służą podniesieniu jakości pracy szkół i placówek w zakresie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz przygotowania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek województwa mazowieckiego do realizacji aktualnych zadań polityki oświatowej.

W Wydziale w Warszawie uruchomione zostaną bezpłatne szkolenia w następujących obszarach:

 • Sprawdzian ósmoklasisty;
 • Monitorowanie i wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej;
 • Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki w edukacji wczesnoszkolnej;
 • Wspomaganie kariery edukacyjno-zawodowej ucznia klasy VII i VIII;
 • Jak opracować program profilaktyczno-wychowawczy szkoły?
 • Formy wsparcia nauczycieli w pracy wychowawczej – budowanie autorytetu nauczyciela;
 • Przedszkolak na medal – kształtowanie postaw i wartości wychowawczych poprzez zabawę, przyjaźń, szacunek i współpracę;
 • Praca z uczniami i rodzicami z rodzin dysfunkcyjnych;
 • Nauczyciel wspomagający w klasie, asystent nauczyciela – efektywna współpraca;
 • Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia w rzeczywistości szkolnej/analizowanie indywidualnych potrzeb ucznia. Zasady opracowywania IPET;
 • Jak pisać scenariusze lekcji, konspekty – vademecum młodego nauczyciela;
 • Pozyskiwanie środków na projekty edukacyjne z funduszy UE;
 • Zadania opiekuna stażu;
 • Rola nauczyciela jako koordynatora projektu edukacyjnego w podnoszeniu efektywności nauczania i uczenia się.

 

>> Szczegółówa oferta szkoleń do pobrania   .pdf <<

 

 

 

 

 

 

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na stronie: http://warszawa.mscdn.edu.pl

 

 

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Grant nr 10 - Wspomaganie uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej

Celem szkolenia jest wsparcie szkół podstawowych w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez rozwijanie i kształtowanie umiejętności kadry pedagogicznej w przybliżaniu uczniom i ich rodzicom wyboru ścieżki dalszego kształcenia i projektowania kariery zawodowej. Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy i terapeuci, doradcy zawodowi, rady pedagogiczne szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

Grant nr 22 - Pozyskiwanie środków na projekty edukacyjne z funduszy UE

Celem szkolenia jest wsparcie szkół w zakresie możliwości skutecznego pozyskiwanie środków unijnych na projekty edukacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mobilności kadry edukacji szkolnej.

Czytaj więcej...