Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie
 
 

IMG 7021

Katarzyna Koszewska

 

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, superwizorka osób prowadzących zajęcia edukacyjne, coach (ukończone szkolenie akredytowane przez Międzynarodową Federację Coachów).

Współautorka i redaktorka merytoryczna wielu publikacji dla nauczycieli i trenerów, w tym: „Sytuacje kryzysowe w szkole”, „Kryzys. Szybkie reagowanie”, „Prawa człowieka, Poradnik nauczyciela”, „Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach (książka nominowana do Nagrody Edukacja XXI w 2002 roku), "Szkolny program wychowawczy", „Trening Kompetencji Społecznych” i inne. 

Autorka książki "Dołącz do nas" wydanej przez Olimpiady Specjalne Polska.

Redaktorka merytoryczna polskiej edycji „Compasito” – poradnika Rady Europy, Wydawnictwa CODN, "Autobiografii spotkań międzykulturowych" – Rada Europy, Wydawnictwo ORE.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu:

  • umiejętności psychospołecznych (komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywaniu konfliktów, negocjacji, pracy z grupą i współpracy w zespole),
  • budowania wizerunku publicznego, 
  • współpracy z mediami, 
  • wykorzystania Analizy Transakcyjnej w pracy coacha, nauczyciela, dyrektora szkoły
  • gier psychologicznych w miejscu pracy, 
  • rozwoju osobistego nauczyciela (pracy ze stresem, pracy z ograniczającymi przekonaniami),
  • zarządzania sytuacjami kryzysowymi w szkole i placówce oświatowej, 
  • przeciwdziałania dyskryminacji,
  • edukacji na rzecz praw człowieka 

 Prowadzi coaching indywidualny, grupy wsparcia oraz superwizje pracy nauczycieli.

 Od 1983 do 1998 – nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej w Wygodzie w województwie łomżyńskim. 

W latach 1998 – 2006 Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, odpowiedzialna za zarządzanie personelem i projekty merytoryczne ośrodka. 

2007- 2009 w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Opiekunka merytoryczna i koordynatorka pracy grupy psychologów zajmujących się sytuacjami kryzysowymi w szkołach/placówkach oświatowych m.st. Warszawy.
 
Od 1. X. 2009 kieruje Wydziałem w Warszawie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.