Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie
 
 

IMG 7021

Katarzyna Koszewska

 

Psycholog (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia), pedagog (specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza), specjalistka ds. zarządzania zasobami ludzkimi, interwentka kryzysowa, superwizorka, coach.

Współautorka i redaktorka merytoryczna wielu publikacji dla nauczycieli i trenerów, w tym: „Sytuacje kryzysowe w szkole”, „Kryzys. Szybkie reagowanie”, „Prawa człowieka, Poradnik nauczyciela”, „Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach (książka nominowana do Nagrody Edukacja XXI w 2002 roku), "Szkolny program wychowawczy", „Trening Kompetencji Społecznych” i inne.

Autorka książki "Dołącz do nas" wydanej przez Olimpiady Specjalne Polska, „Rola komunikacji w procesie zmiany, CENSA, 2015 r.

Redaktorka merytoryczna polskiej edycji „Compasito” – poradnika Rady Europy, Wydawnictwa CODN, "Autobiografii spotkań międzykulturowych" – Rada Europy, Wydawnictwo ORE.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu:

  • umiejętności psychospołecznych
  • wykorzystania Analizy Transakcyjnej w pracy coacha, nauczyciela, dyrektora szkoły
  • rozwoju osobistego nauczyciela
  • zarządzania sytuacjami kryzysowymi w szkole i placówce oświatowej,
  • przeciwdziałania dyskryminacji,
  • edukacji na rzecz praw człowieka

Od 1983 do 1998 – nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej w Wygodzie w województwie łomżyńskim.

W latach 1998 – 2006 Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, odpowiedzialna za zarządzanie personelem i projekty merytoryczne ośrodka.

2007- 2009 w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Opiekunka merytoryczna i koordynatorka pracy grupy psychologów zajmujących się sytuacjami kryzysowymi w szkołach/placówkach oświatowych m.st. Warszawy.

Od 1 X 2009 kieruje Wydziałem w Warszawie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.