Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Akredytacja

 

Akredytacja dla MSCDN

Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 maja 2007 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli uzyskało akredytację.

Jak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 20 grudnia 2003, "placówka doskonalenia może uzyskać akredytację, jeżeli zapewnia wykwalifikowaną kadrę, opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację, prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli a także zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną". Rozporządzenie dostępne jest na stronie MEN.

Wieloetapowy i trudny proces nadawania akredytacji jest jednocześnie procesem uczenia się i podnoszenia jakości oferowanych usług. Akredytacja nie jest celem sama w sobie - w każdej chwili, w przypadku odkrycia uchybień, może zostać cofnięta po zastosowaniu odpowiedniej procedury. Fakt nadania akredytacji jest potwierdzeniem, iż jesteśmy warci zaufania. Nasze usługi są wysokiej jakości.

Akredytacja to jednocześnie także wyzwanie i trudne zadanie - ciągłego uczenia się, doskonalenia naszych działań i utrzymywania wysokiej jakości oferowanych przez nas form doskonalenia.

Wykaz placówek akredytowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.